Nettapi AS

Lagårdsveien 91

Postboks 110 Hillevåg

4095 Stavanger

 

Støttet av

nettapi

nettapi

Støttet av:

Bekymringsfulle sider ved internett og mediehysteri

nettapi

Foreldre har i generasjoner vært bekymret for skadelige effekter på barn fra media, for eksempel for seksuelt og voldelig innhold både på TV og video. Det er i dag mange skremmende medieoppslag om barn og internett. Det kan være greit å huske at det også var mange skremmende medieoppslag da video ble allment tilgjengelig.

På dette, som på mange andre felt, er det viktig at de voksne verken overdriver eller overser mulige farer. Overdriver og overdramatiserer de voksne, er faren stor for å miste muligheten til en god dialog med de unge. En god dialog er en forutsetning for å få til et godt samarbeid. 

Mangelen på kunnskap skaper frykt for mediet hos mange voksne, og fører til at mange foreldre har fokus kun på de negative tingene ved de unges nettbruk.  Det hjelper ikke når media lager ”sjokkoppslag” om barn og unges nettbruk som ytterligere skremmer foreldrene. Foreldre som er vitne til at barna bruker veldig mange timer på noe som for dem er uforståelig, blir bekymret og til tider kan nok voksne bli litt hysteriske over barn og unges nettbruk.

I en undersøkelse om ungdommers forhold til identitet og seksualitet på sosiale medier, forteller ungdommene at  foreldrene stort sett var interessert i å snakke om de negative aspektene ved internett, at de alltid fryktet det verste og at de sitter med en rekke fordommer om ungdoms mediehverdag.

”Når noen gjør noe dumt blir det snakket utrolig mye om. Og all nettundervisning fokuserer også bare på det som kan gå galt. Det er selvfølgelig viktig, men noen ganger hadde det vært fint dersom de snakket om de bra tingene også.”
Gutt, 15 år

Ungdommene i undersøkelsen uttrykte at det negative fokuset førte til at noen velger å ikke si noe til foreldrene hvis noe ubehagelig faktisk skjer.

Internett har revolusjonert mediehverdagen vår. Siden internett er så interaktivt av natur, blir effektene sterkere enn tradisjonelle media som TV, video, aviser og bøker. Tenk et øyeblikk på hvordan verden har forandret seg. Tenk at Facebook ikke fantes før 2006.

Forskere har vært opptatt av hvordan de teknologiske forandringene, spesielt internett gir økende bekymring for skadelige effekter på barn.

Ekstreme former for vold og seksuelt innhold er mer utbredt på internett enn på TV. Slikt innhold er lettere å kontrollere og sensurere i tradisjonelle media som TV, det er vanskelig å regulere på internett. Deltakelse på mange sider er privat og anonymt, noe som gjør at barn og unge gjerne søker etter og finner informasjon som de normalt ikke vil finne i tradisjonelle medier. Det interaktive ved internett åpner også for mulighet for seksuell utnytting av barn. De potensielle ofrene er lett tilgjengelige og identiteten til aggressor kan lett skjules. 

Norske barn er virkelig storforbrukere av internett. Økt tilgang til internett medfører økte muligheter, men også økt risiko. Studien EU kids online studerte internettbruk hos barn og unge mellom 9 – 16 år i 33 europeiske land. Studien klassifiserer Norge som et digitalt høy bruk og høyrisiko land. Barnas høye bruk av internett gir nye utfordringer i å beskytte barna.

Studien konkluderer med at det er nødvendig med sikkerhetsstrategier som spesielt fokuserer på det problemet, at norske barn har en særdeles  høy bruk av internettsider med potensielt skadelig innhold.  Slike sider inkluderer hatsider, selv-skadingssider, pro-anoreksi sider og selvmordsider. Norske barn har også høy bruk av pornografiske og seksuelt relaterte sider.

Studien peker også på at det er behov for en mer en mer generell forståelse av barnas egen rolle og ansvar som digitale brukere og digitale borgere. Både når det gjelder å mobbe, trakassere og å bli utsatt for mobbing, er norske barn på topp i Europa.

En høy andel norske barn har mobilt datautstyr. Det betyr at rådet om å kontrollere barnas bruk av internett ved å ha datamaskinen plassert et synlig sted i hjemmet, ikke alltid er relevant. Studien EU Kids online anbefaler derfor heller tiltak som er rettet mot å utvikle og forbedre barnas evner til kritisk tenkning.

Et problem ved det at norske barn i høy grad er inn på potensielt skadelige sider er at det i liten grad kommer motforestillinger mot det som presenteres på disse sidene. Ta for eksempel en ungdom som går inn på en pro–anoreksi side. Her presenteres råd og tips om hvordan man kan gå ned i vekt og hvordan skjule spiseproblemer for sine nærmeste. Motforestillinger mot dette kommer i liten grad frem fordi folk som ikke er interessert i dette spesielle temaet, sjelden eller aldri går inn på slike sider. Det samme gjelder for hatsider, selvmords-sider, seksuelt relaterte sider og sider som positivt beskriver narkotika. Motforestillingene er få eller mangler.

Foreldrenes betydning

Noe av det spesielle med internett er at myndighetene ikke så lett kan begrense farene ved internett ved de enkelte lands lovgivning og reguleringer. Dette gjør at foreldreinvolvering og styring blir nødvendig. Med slik styring og involvering vil trolig både foreldre og barn oppleve internett berikende

Foreldrene har enorm betydning for hvordan barna skal beherske de problematiske sidene ved internett. Forskning viser at foreldre som ser på programmer med barna sine og som diskuterer realiteten ved for eksempel den voldelige aktiviteten de ser på og diskuterer alternativer til aggressiv atferd i konfliktsituasjoner, kan faktisk redusere media sin negative innflytelse når det gjelder medievold.

Det er trolig at liknende positive effekter vil vise seg hvis foreldre begynner å veilede og delta i barnas øvrige internettaktiviteter. Det er en fordel om foreldrene tar en aktiv rolle i å redusere innflytelsen av skadelig internett innhold gjennom å lære barna kritisk tenkning og hjelper dem å tolke det de møter på weben. Foreldrenes deltakelse er viktig for at barna skal utvikle et godt media vett.

Et problem i dag er at barn og ungdom ofte er mer teknisk dyktige når det kommer til internett. Ofte er foreldre datafobiske. De har liten kunnskap om den nye teknologien. Den slik motstand mot teknologien gjør at det ofte blir vanskelig å beskytte ungene sine på nettet. Husk da på at en ungdom kan ha stor respekt for en trener som ikke er like flink på fotballbanen. Voksne har erfaringer fra et levd liv som er nyttig når barna skal reflektere over mediabruken sin.

Anbefalinger til foreldreoppfølging:

 

  1. foreldre bør snakke med sine barn og ungdommer om deres internettbruk og de spesifikke utfordringene som møter dagens online barn.
  2. Foreldre trenger å lære seg og få kunnskap om de mange nye teknologiene som de unge bruker for å kunne delta i denne delen av barnas liv.
  3. Foreldre kan med fordel lage en familie online brukerplan som involverer regelmessige familiemøter for å diskutere online emner og for mindre barn: regelmessig inspisere private innstillinger og regelmessig sjekke online profiler for upassende innlegg.
  4. Foreldre må veilede online aktiviteter via aktiv deltakelse og kommunikasjon.

 

Donnerstein, E., Slaby, R., & Eron, L. D. (1994) The mass media and youth aggression. In L. D. Eron, J.H. Gentry, & P. Schlege. (Eds.) Reason to hope: A social perspective on violence and youth pp, 219 – 250, Wachington DC; American Psychological Association. 

Haddon, L., & Livingstone, S., (2012) EU Kids Online: National perspectives.

Potter, J. (2012) Media literacy. Thousand Oaks, CA: Sage.

Strasburger, V.C., Jordan, A.B., & Donnerstein, E. (2012) Children, adolescents and the Media. Health effects. Pediatric Clinics of North America, 59 (3), 53 – 588

Strasburger, V.C., Jordan, A.B., & Donnerstein, E. (2010) Health effects of media on children and adolescents, Pediatrics, 125, 756 – 767

http://www.medietilsynet.no/Trygg-bruk/Nyheter/Spennende-rapport-om-ungdommers-identitet-og-seksualitet-pa-sosiale-medier/

3 Kommentarer
 
Navn:
E-mail:
Kommentar:
Sikkerhetskode: capcha code