Nettapi AS

Lagårdsveien 91

Postboks 110 Hillevåg

4095 Stavanger

 

Støttet av

nettapi

nettapi

Støttet av:

Problematisk internettbruk og type foreldrekontroll. Betydningen for selvkontroll.

En kinesisk studie med 694 ungdommer, undersøkte sammenhengen mellom forskjellige typer foreldrekontroll og problematisk internettbruk. Problematisk internettbruk referer til en bruk av internett som skaper psykologiske, sosiale og/eller arbeidsmessige vansker i en persons liv. Det skiller seg fra internettavhengighet som er en klinisk kategori.

Studien skilte mellom foreldre som brukte atferdsmessig kontroll og psykologisk kontroll. De fant at ungdom hadde mindre problematisk internettbruk når foreldrene regulerte internettbruken ved å begrense hvor ofte og hvor mye ungdommene fikk bruke internett.  Dette er en form for atferdsmessig kontroll. En annen atferdsmessig form for foreldrekontroll som ble studert var å mase, overtale. Studien fant ingen sammenheng med problematisk internettbruk, altså verken positiv eller negativ sammenheng. Masing virker altså ikke.

Man fant også at ungdommene hadde mer problematisk internettbruk når de opplevde at foreldrene ble kalde og uvennlige når de ikke oppførte seg som foreldrene ønsket.   Dersom foreldrene brukte psykologisk kontroll i form av å trekke tilbake kjærlighet, hengivenhet og involvering for å få ungdommene til å oppføre seg fint, var sjansen større for at ungdommen utviklet problematisk internettbruk.  Studien fant ingen sammenheng mellom 2 andre psykologiske foreldrekontrollmetoder som induksjon av skyld og autoritetsutøvelse (tvang).

nettapi

Undersøkelsen fant også at selvkontroll kunne være en mellomliggende variable her.  Selvkontroll er altså en beskyttende faktor i forbindelse med problematisk internettbruk.  Ved selvkontroll trenger man å kunne velge ønsket atferd og hemme upassende atferd.

Foreldrerestriksjon var positivt assosiert med selvkontroll. Atferdsmessig kontroll som klare regler, reguleringer og begrensninger i bruken av internett får ungdommene til å utvikle sosialt akseptabel atferd og hemmer avvikende atferd. Foreldre som regulerer og selektivt forsterker positiv atferd hjelper ungdommen til å utvikle selvkontroll. Derfor er det mindre trolig at disse ungdommen utvikler problematisk internettbruk.

I kontrast til dette var tilbaketrekning av kjærlighet positivt relatert til problematisk internettbruk. Psykologisk kontroll i form av å trekke tilbake kjærlighet, hengivenhet og involvering gjør at grunnleggende psykologiske behov som det å oppleve seg kompetent, oppleve nærhet og være autonom ikke blir dekket. Denne form for psykologisk kontroll kan underminere ungdommens utvikling av autonomi og selvkontroll. Dette kan trigge ungdommens anstrengelser for å tilfredsstille disse behovene på internett.

Det er imidlertid viktig å nevne her at selv om restriksjon har positiv effekt på ungdoms utvikling, så kan sterkt overdrevet atferdskontroll føre til negative reaksjoner og tilpasningsforstyrrelser.  På grunn av dette er det viktig at foreldrene setter rimelige grenser og bruker atferdskontroll sammen med kjærlig varme.

Foreldre bør bli klar over den negative effekten av å holde tilbake kjærlighet og varme og unngå denne strategien.

 

Referanse:

Li, X., Li, D. Og Newman, J (2013) Parental behaviour and Psychological Control and Problematic Internet Use Among Chinese Adolescents: The Mediating Role of Selv-Control in Cyberpsychology, Behavior and Social Networking vol 16, nr. 6 s. 442 – 447.

1 Kommentarer
 
Navn:
E-mail:
Kommentar:
Sikkerhetskode: capcha code