Nettapi AS

Lagårdsveien 91

Postboks 110 Hillevåg

4095 Stavanger

 

Støttet av

nettapi

nettapi

Støttet av:

Dataspill og empati. En generasjons-studie.

nettapi

En koreansk studie fant at storforbruk av dataspill hos ungdom kan svekke utviklingen av sosiale ferdigheter som kognitiv empati. De studerte bruken av dataspill i tre aldersgrupper: ungdom i alderen 16 – 19 år, voksne i alderen 37-41 år og eldre i alderen 58 – 62 år. Kun hos ungdom fant man at tiden brukt på dataspill var negativt assosiert med kognitiv empati.

Sosiale ferdigheter styres av et nettverk av hjerneregioner som vi kaller den sosiale hjernen. Ungdomstiden er en sensitiv periode for å utvikle sosiale ferdigheter som empati. Sosiale erfaringer i sensitive perioder har større innflytelse for å skape og forme den sosiale hjernen enn i andre perioder.  Sosiale opplevelser i ungdomstiden har derfor større betydning for å forme den sosiale hjernen enn tilsvarende opplevelser i andre faser i livet.

Kognitiv empati er viktig fordi at rask og automatisk forståelse av andres tanker og følelser gjør det mulig for mennesker å mestre komplekse sosiale samspill.

Studien fant at mye bruk av dataspill kan resultere i underutvikling av kognitiv empati hos ungdom, men ikke hos voksne og eldre.  Forfatterne tenker at dette skyldes at inaktivitet i den sosiale hjernen over tid kan føre til forsinket utvikling av sosiale ferdigheter, spesielt kognitiv empati.

Dette er viktig fordi dataspill er et av våre mest populære underholdningsmedia. Nesten alle ungdommer spiller dataspill, nesten 1/3 spiller daglig. Kognitiv empati og sosial kognisjon er viktig i det virkelige livet fordi empati gjør det mulig å forstå andres tanker og følelser. For å lykkes i dataspill er det imidlertid ikke nødvendig med kognitiv empati.

Selv om MMORPG spill har det sosiale som en integrert komponent, så hadde heller disse spillene positiv effekt på kognitiv empati. Det er trolig fordi MMORPG spill ikke har det sosiale som en hovedkomponent, men mer som et støttende komponent. Hovedsaken er å angripe virtuelle karakterer kontrollert av predeterminerte regler, ikke å kommunisere med andre spillere.

Studien konkluderer med at storforbruk av dataspill kan skade ungdom ved å forsinke utviklingen av sosiale ferdigheter som kognitiv empati. Dette betyr at en bør begrense bruken hos barn og ungdom da sosiale hjernen fremdeles er under utvikling.  Det er viktig å huske på at ungdom som møtes ansikt til ansikt i den virkelige verden har større  muligheter til å stimulere og dermed utvikle den sosiale hjernen.

 

Shin, D.H og Ahn, D. (2013) Assosiations Between Game Use and Cognitive Empathy: A Cross-Generational Study in Cyberpsychology, Behavior and Social Networking vol 16, nr. 8 s. 599 - 603.

21 Kommentarer
 
Navn:
E-mail:
Kommentar:
Sikkerhetskode: capcha code