Nettapi AS

Lagårdsveien 91

Postboks 110 Hillevåg

4095 Stavanger

 

Støttet av

nettapi

nettapi

Støttet av:

PEGI: Aldersmerking og innholdsmerking av dataspill

PEGI

Håndheving av aldersgrenser for dataspill er en ny og viktig foreldreoppgave. Dersom man vet hva spillet inneholder, er det lettere å forstå hvorfor det aktuelle spillet har fått en bestemt aldersmerking.

PEGi er det europeiske system for innholdsmerking og aldersmerking av dataspill. Spillene merkes med den alderen barnet bør være for å kunne spille spillet. Spillet er også merket med symboler som sier noe om innholdet.Hva slags innhold spillet har er medbestemmende for hvilken aldersgrense som blir anbfalt.

Symbolene for innholdsmerking finner man som regel på spilletuiets bakside.

 

nettapi

Spill som inneholder ufint språk.

 

nettapi

Spill som kan vekke redsel eller virke skremmende for barn

 

nettapi

Spill som inneholder skildringer av diskriminering eller materiale som kan oppmuntre til diskriminering.

 

nettapi

Spill som skildrer nakenhet, seksuell atferd og/eller seksuelle hentydninger.

 

nettapi

Spill som henviser til, eller skildrer bruk av tobakk, alkohol og/eller narkotiske stoffer

 

nettapi

Spill som inneholder voldskildringer.

 

nettapi

Spill som oppmuntrer til, eller lærer bruk avpengespill.

 

nettapi

Online dataspill

 

 

Aldersmerkingens betydning

 

Aldersmerkingen beskriver hvilken aldersgruppe de er egnet for. Aldersmerkingen tar hensyn til spillets innhold, ikke vanskelighetsgrad.

Symboler for aldersmerking finnes som regel på fremsiden av spilletuiet.

 

nettapi

 

Innholdet antas å passe alle aldersgrupper. En del vold i en komisk kontekst (den type tegneserievold som man finner i Snurre Sprett Tom & Jerry) er akseptabelt. Helt og holdent fantasifigurer. Skal ikke inneholde noen lyder eller bilder som kan skremme småbarn. Stygt språk bør ikke forekomme.

 

 

 

nettapi

 

Ethvert spill som normalt ville fått aldersmerkingen 3, men inneholder scener eller lyder som kan være skremmende.

 

 

nettapi

 

 

Noe mer utførlig beskrevet vold som blir utøvd mot fantasifigurer og/eller ikke utførlig beskrevet vold som utøves mot menneskelignende figurer eller lett gjenkjennelige dyr, samt spill som viser noe mer utførlig beskrevet nakenhet, havner i denne kategorien. Stygt språk må være mildt, og ikke inneholde seksuelle skjellsord.


 

nettapi

 

 

Voldsskildringen (eller skildring av seksuell aktivitet) når et nivå som likner det man forventer seg i virkeligheten. Ungdommer i denne aldersgruppen bør også være i stand til å kunne håndtere et mer ekstremt stygt språk, se bruk av tobakk og narkotika samt skildringer av kriminell aktivitet.


 

nettapi

 

Aldersmerkingen for voksne gjelder når volden når et nivå som gjør det til en skildring av grov vold og/eller inneholder innslag av visse typer vold. Grov vold er vanskeligst å definere, siden det i mange tilfeller vil dreie seg om subjektive oppfatninger, men kan generelt sett defineres som voldsskildringer som kan få seeren til å føle avsmak.

 

 

nettapi

 

 

 

Dersom spillet er merket med PEGI OK garanteres det at spillet ikke inneholder noe som helst materiale som krever en formell aldersmerking.

Spillet inneholder IKKE noe av følgende:

vold

seksuell aktivitet eller seksuell hentydning

nakenhet

stygt språk

gambling

markedsføring eller bruk av narkotika

markedsføring av alkohol eller tobakk

skremmende scener

 

 

 

Skal aldersmerkingen følges?

 

Det finnes ikke et fasitsvar på dette. Alle barn er ulike. Foreldrenes oppgave blir å sette seg inn i spillets innhold og vurdere om deres barn har modenhet nok til å takle spillets nnhold. Dersom man vurderer å se bort fra aldersmerkingen bør man ta i betraktning at det er noen voksne som har gått igjennom spillet og vurdert det og funnet den passende aldersgrensen for spillet. det er også viktig å ta i betraktning at noen barn bør vente lenger enn det aldersgrensen foreslår.

Husk at det er foreldrene som bestemmer i sitt eget hjem. At nabogutten får lov er ikke et godt argument. Det er ingen grunn til å tro at ikke andre foreldre strever med det samme.

 

Begrense tidsbruken?

 

Barn kan ha godt av å spille dataspill hvis de ikke spiller for mye. Hvor grensen går avhenger både av barnets alder og modenhet. Anbefalingene går på å se på barnets samlede mediebruk heller enn å være opptatt av hvor lenge man skal sitte foran den ene eller den andre skjermen. Husk at dataspill er spesielt stimulerende. Barnet blir derfor mer sliten av dataspill enn av film/TV.

 

 

Mer om PEGI


Hvis du vil vite mer om PEGI kan du gå inn på PEGI Norge og PEGI europe sine hjemmesider:

www.pegionline.eu/no

www.pegi.info/no/

www.pegionline.eu

 

 

 

 

1 Kommentarer
 
Navn:
E-mail:
Kommentar:
Sikkerhetskode: capcha code