Nettapi AS

Lagårdsveien 91

Postboks 110 Hillevåg

4095 Stavanger

 

Støttet av

nettapi

nettapi

St√łttet av:

Vi tilbyr

image

Psykoterapi

Psykoterapi er å bedre psykisk helse, følelsesmessige eller atferdsmessige problemer gjennom samtalebehandling. Vi tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av både forskjellige former for internettavhengighet og andre tilleggslidelser.

Familiebehandling

Det er ofte sterke konflikter og bekymringer i familier som har et medlem som har en overdreven bruk av internett eller som ikke klarer å kontrollere bruken. For mange familier er det hensiktsmessig at hele familien får hjelp samlet.

Parbehandling

Partnere til personer med internettavhengighet er ofte sinte og fortvilet. Parbehandling er ofte nødvendig for å redde forholdet.

Foreldrerådgivning

Når barna og ungdommene bruker for mye tid på internett eller ikke klarer å kontrollere sin bruk av internett, har foreldre ofte behov for råd og veiledning. Foreldre kan også ha behov for hjelp til sine egne reaksjoner og følelser. Vi tilbyr råd og veiledning til foreldre.

Foreldrekurs

Kunnskap er nødvendig for både for å forebygge internettavhengighet og for å vite hva man som foreldre kan gjøre når problemene har begynt å vokse. Der blir holdt regelmessige kurs for foreldre.

Gruppeterapi

Det arbeides med å lage et gruppeterapitilbud for pasienter med dataspillavhengighet.

Veiledning til psykologer i spesialisering

Vi kan tilby veiledning til psykologer under spesialisering. Vi tilbyr veiledning både individuelt og i gruppe.

Veiledning til annet helsepersonell

Vi kan veilede annet helsepersonell i problemstillinger knyttet til ulike former for internettavhengighet. Vi kan også tilby generell veiledning knyttet til heving av egne kompetanse.

Foredrag

Vi kan tilby undervisning, kurs og foredrag i emner knyttet til internettavhengighet.